Programează o vizionare și vino să vezi ce apartament ți se potrivește!

  Sunt de acord să primesc informații despre proiectul Tower Residence pe email sau telefon. Citește GDPR

  PROGRAMUL NOUA CASĂ 2022

  informații utile

  VALOAREA ŞI DOBÂNDA CREDITELOR

  VALOAREA
  Noua Casă 2022 se acordă în lei, pentru achiziția unei singure locuințe, iar valoarea maximă a creditului pe care îl poți accesa este de:

  • – 66500 Euro- pentru locuințe al căror preț este de maxim 70.000 Euro, avansul solicitat fiind de 5%
  • – 119.000 Euro – pentru locuințe al căror preț este de maxim 140.000 Euro, în acest caz avansul solicitat este de 15%.

  DOBÂNDA
  Este variabilă, calculată în funcție de Indicele de referință pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC) la care se adaugă o marjă fixă de maxim 2%.

  GARANȚII, ASIGURĂRI, DURATĂ

  GARANȚIILE
  Constau în: ipoteca de rang I în favoarea bancii si a Statului Român asupra imobilului achizitionat prin credit, ipoteca mobiliara asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise la banca finantatoare, depozit colateral constituit în favoarea bancii si valabil pe întreaga durata a finantarii, reprezentând contravaloarea primelor 3 rate de dobânda.

  ASIGURĂRI
  Asigurarea obligatorie a locuintelor (PAD) si Asigurarea facultativa a imobilului, cesionate în favoarea Statului, reprezentat de Ministerul Finan?elor Publice si a bancii, pe toata perioada de creditare.

  DURATA
  – maxim 30 de ani

  CINE POATE APLICA

  Daca doriti sa aplicati pentru un credit Noua Casa, trebuie sa va încadrati în una dintre cele doua situatii:
  – fie nu detineti în proprietate exclusiva sau împreuna cu sotul/sotia nicio locuinta, indiferent de modul în care a fost dobândita;
  – fie detineti în proprietate cel mult o locuinta, cu o suprafata utila mai mica de 50 mp, dar care nu a fost achizitionata prin programul Prima Casa.

  În acest sens va trebui sa dati o declaratie pe propria raspundere.

  Accesând Programul, veti avea calitatea de împrumutat în raport cu finantatorul si va trebui sa dispuneti de avansul minim obligatoriu pentru locuinta pe care o doriti si de o suma ce va fi blocata într-un depozit colateral, constituit ca garantie pentru acordarea creditului, blocat pâna la rambursarea integrala a creditului si nepurtator de dobânda. Suma va reprezenta echivalentul a 3 rate de dobânda.

  Programul nu are limita de vârsta si poate fi accesat fie singur, fie împreuna cu partenerul de viata, daca îndepliniti amândoi criteriile de eligibilitate ale Programului.

  Daca unul dintre soti este sau a fost beneficiar al Programului, cu consultanta din partea bancii, exista posibilitatea de a accesa creditul Noua Casa doar sotul care îndeplineste conditia legata de accesarea unei singure locuinte în cadrul Programului si care va avea calitatea de împrumutat, celalalt având doar calitatea de garant/ coplatitor. Garantul, persoana fizica, sot/sotie al/a beneficiarului, este parte semnatara a contractului de garantare, are calitatea de co/proprietar al locuintei achizitionate în cadrul Programului, îsi asuma toate obligatiile si beneficiaza de aceleasi drepturi ca si beneficiarul.

  Beneficiarii Programului vor trebui sa îndeplineasca în plus si conditiile de eligibilitate cerute de banca cu care au decis sa lucreze.

  MAI MULTE DESPRE LOCUINȚA PE CARE O POȚI CUMPĂRA ŞI LA CE PREȚ

  Programul Noua Casa diferentiaza locuintele în functie de pret în contextul cerintelor legate de categoria locuintei, avansul minim obligatoriu si procentul maxim de garantare astfel:
  – cu un pret de maxim 70.000 Euro – majoritatea locuintelor achizitionate prin Program, noi, vechi sau consolidate. Pentru acestea avansul minim obligatoriu este de 5% iar procentul maxim de garantare de 50%.
  – cu un pret cuprins între 70.001 Euro – 140.000 Euro – locuinte NOI, inclusiv cele construite prin programele ANL, pentru care documentele de receptie la terminarea lucrarilor de constructii s-au semnat cu cel mult 5 ani înainte de data solicitarii creditului garantat. Pentru acestea avansul minim obligatoriu este de 15% iar procentul maxim de garantare de 60%.

  Programul permite si achizitionarea unor proprietati cu valori ce depasesc 70.000 / 140.000 euro cu conditia achitarii diferentei din surse proprii.

  CHIAR DACĂ IMOBILUL NU ESTE FINALIZAT...

  … sau nu te-ai hotarât asupra locuintei pe care dore?ti sa o cumperi, poti utiliza creditul Noua Casa optând pentru o Promisiune unilaterala de creditare, emisa de banca, completata de o promisiune de garantare emisa de FNGCIMM. Valabilitatea maxima a promisiunilor de creditare/garantare este de 18 luni.

  CÂT TE COSTĂ

  Pentru a afla costurile exacte ale unui credit Noua Casa este necesar sa soliciti informatii bancii dar trebuie sa fii pregatit financiar pentru a acoperi urmatoarele:

  – Avansul minim obligatoriu – 5% daca locuinta nu depaseste 70.000 Euro sau 15% daca are un pret cuprins între 70.001-140.000 Euro, calculat în lei la cursul valutar din ziua analizei.

  – Depozitul colateral – reprezentând contravaloarea a 3 rate de dobânda, constituit pentru garantarea dobânzii.

  Dobânda – IRCC +max. 2% (IRCC=Indice de Referinta pentru Creditele Consumatorilor).

  Comisionul anual de garantare catre FNGCIMM – 0,3% – stabilit anual de MFP si calculat la sold.
  Pentru locuintele de pâna în 70.000 euro, comisionul se aplica la 50% din soldul creditului, iar pentru cele ce trec de 70.000 euro, comisionul se aplica la 60% din soldul creditului.

  Alte costuri: prima de asigurare a imobilului, taxele notariale pentru cumpararea locuintei.

  CE ESTE DE FĂCUT DUPĂ CE AI GĂSIT LOCUINȚA PE CARE VREI SĂ O CUMPERI

  1. Asigura-te ca dispui de avansul minim obligatoriu si depozitul colateral solicitat. Ai în vedere si alte cheltuieli generate de cumpararea casei (taxe notariale s.a);
  2. Alege banca cu care vei lucra si pregateste actele solicitate de banca pentru dosarul de credit.

  Banca va analiza documentatia de credit si dupa aprobarea finantarii va transmite catre FNGCIMM solicitarea / promisiunea de garantare prin intermediul unei aplicatii web, atasând în aplicatie urmatoarele documente:

  1. Solicitarea de garantare/ Solicitarea de emitere a promisiunii unilaterale de creditare si
   Promisiunea de garantare daca este cazul;
  2. Documentul de identitate al beneficiarului/beneficiarilor si al sotului/sotiei, daca este/sunt casatorit/casatoriti, în copie certificata;
  3. Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului;
  4. Antecontractul de vânzare-cumparare autentificat sau sub semnatura privata cu data certa;
  5. Extras de carte funciara privind locuinta ce urmeaza sa fie achizitionata din finantare, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data solicitarii de garantare;
  6. Certificatul de eficienta energetica pentru una dintre clasele A, B sau C;
  7. în cazul acordarii unei promisiuni de garantare se ataseaza si promisiunea unilaterala de creditare ;
  8. în cazul achizitionarii unui imobil care a mai facut obiectul unei finantari garantate în cadrul Programului, pentru care interdictia de înstrainare a expirat, se ataseaza si acordul emis de MFP pentru înstrainarea locuintei achizitionate din cadrul Programului si pentru ridicarea temporara a interdictiei de grevare cu sarcini a locuintei achizitionate de catre vânzator.

  FNGCIMM analizeaza dosarul si, daca este corect si complet, transmite bancii aprobarea prin intermediul aceleiasi aplicatii web iar beneficiarul va semna contractul de credit si contractul de vânzare -cumparare.

  Prin aceasta aplicatie si tu poti urmari unde se afla dosarul- daca este la Banca sau la Fond si în ce stadiu este. https://www.fngcimm.ro/informatii-solicitari-garantii-prima-casa .

  În cazul în care documentatia trimisa de banca la FNGCIMM în vederea garantarii are nevoie de completari sau corectii, dosarul va fi returnat la banca în starea “Invalidat”.
  Aceasta stare nu reprezinta o respingere a dosarului ci o solicitare de completare sau remediere a unor erori. Deci, daca va aflati într-o asemenea situatie, puteti afla motivele exacte în cazul dumneavoastra luând legatura cu consilierul bancar.
  Este foarte important ca dosarele sa fie transmise complet si corect întocmite, pentru a evita retrimiterea la banca si apoi reluarea analizei.
  Durata aprobarii dosarului depinde foarte mult de cât de bine este pregatit dosarul!

  PRINCIPALELE MOTIVE PENTRU CARE SE INVALIDEAZĂ DOSARELE

  Cele mai frecvente motive de invalidare sunt legate de:
  – lipsa documentelor obligatorii (o listă a acestora o găsiți pe www.fngcimm.ro),
  – documente expirate sau ilizibile,
  – informații completate greşit în aplicație etc.

  Atunci când un dosar este invalidat, FNGCIMM completează în aplicația web Noua Casă motivele invalidării pentru a fi văzute de consilierul de credit din bancă şi a putea fi operate completările/corecțiile.

  CE AR MAI TREBUI SĂ ŞTII DUPĂ CE AI ACHIZIȚIONAT LOCUINȚA?

  Pentru închirierea unui imobil achizitionat prin Programul Noua Casa trebuie sa obtii în primul rând acordul bancii finantatoare.
  Ulterior vei solicita în scris acordul Ministerului Finantelor Publice – Directia Generala de Trezorerie si Datorie Publica, la care vei atasa acordul bancii. Aceste doua acorduri îti vor fi solicitate atunci când vei înregistra contractul de închiriere la administratia financiara de care apartii.

  Pentru modificarea compartimentarii, deschiderea unui sediu de firma sau înstrainarea locuintei achizitionate de peste 5 ani trebuie sa te adresezi direct bancii si Ministerului Finantelor Publice – Directia Generala de Trezorerie si Datorie Publica.

  CE AR MAI TREBUI SĂ ŞTII DUPĂ CE AI ACHIZIȚIONAT LOCUINȚA?

  Dupa rambursarea integrala a creditului garantat, trebuie sa obtii acordul de radiere a ipotecii. Va trebui sa te adresezi bancii finantatoare care va trimite la FNGCIMM urmatoarele documente: solicitare de radiere, extras de cont de credit, declaratia privind identitatea beneficiarului real- în cazul tranzactiilor mai mari de 15.000 Euro, copia contractului de garantare, alte documente (CI pentru beneficiarii casatoriti, divortati, mostenitori etc.), dupa caz.

  FNGCIMM va emite acordul de radiere si îl va transmite bancii întrun singur exemplar original. Eliberarea acordului se face cu respectarea termenului legal pentru solutionarea petitiilor, respectiv acela de 30 de zile de la data înregistrarii solicitarii de eliberare a acordului.

  In caz de divort, pentru încheierea documentelor de partaj este necesar numai acordul bancii, exprimat în nume si cont propriu si în numele si contul statului, pentru preluarea de catre unul dintre soti a finantarii garantate si a dreptului de proprietate asupra locuintei/locuintei viitoare, ca efect al partajului, în conditiile legii.

  Ulterior, Finantatorul va transmite la FNGCIMM, pentru încheierea actului aditional la contractul de garantare, Solicitarea de modificare si documentele justificative (documentele de partaj, certificat de divort, act aditional la contractul de credit, CI ).

  CE AR MAI TREBUI SĂ ŞTII DUPĂ CE AI ACHIZIȚIONAT LOCUINȚA?

  Daca ai dori sa vinzi locuinta înaintea expirarii perioadei de interdictie, de 5 ani de la data contractarii creditului, legislatia incidenta programului Noua Casa prevede posibilitatea înstrainarii imobilului în urmatoarele cazuri:

  a) rambursarea integrala, anticipata sau la termen a creditului, cu acord de radiere emis de FNGCIMM, la solicitarea scrisa a bancii.

  b) preluarea creditului de catre o persoana eligibila în cadrul Programului. Ulterior, la solicitarea scrisa a bancii, FNGCIMM va emite un act aditional. In cazul preluarii contractului de finantare, banca îsi da acordul, atât în nume propriu, cât si în numele Statului român pentru preluarea finantarii si a dreptului de proprietate.

  FNGCIMM nu este mandatat sa emita acorduri de înstrainare.

  BĂNCI PARTENERE

  BANCA ROMANEASCA
  BANCA TRANSILVANIA
  BCR
  BRD GSG
  CEC BANK
  FIRST BANK
  GARANTI BANK
  ING BANK
  INTESA SANPAOLO BANK
  OTP BANK
  RAIFFEISEN BANK
  UNICREDIT BANK
  VISTA BANK
  ALPHA BANK