Programează o vizionare și vino să vezi ce apartament ți se potrivește!

  Sunt de acord să primesc informații despre proiectul Tower Residence pe email sau telefon. Citește GDPR

  Structura de rezistenta a clădirilor din cadrul Ansamblului Tower Residence a fost dimensionata si verificata in acord cu legislația romana si europeana in vigoare, prin aplicarea cu strictețe a codurilor, normativelor si standardelor de proiectare in construcții din România. Codurile de proiectare din România sunt armonizate cu prevederile europene si cu cele din tari dezvoltate in domeniul ingineriei seismice. Structura de rezistenta este înzestrata cu un nivel de rigiditate si rezistenta in conformitate cu prevederile seismice actuale.

  Pentru proiectarea construcțiilor noi la acțiunea seismica, teritoriul României este împărțit în zone de hazard seismic. Hazardul seismic de proiectare este descris de valoarea de vârf a accelerației seismice orizontale a terenului, valoare numita “accelerația terenului pentru proiectare”. In cadrul cutremurului din 1977 (cu Magnitudinea Moment de 7,4) accelerația seismica maxima de la nivelul terenului, înregistrata la „Stația Încerc București”, a avut valoarea de 0,21g (g-accelerația gravitaționala). Structura de rezistenta a clădirilor din cadrul ansamblului a fost proiectata, luând ȋn considerare si clasa de importanta a clădirilor, la o accelerație a terenului de 0,36g (cu 70% mai mare fata de cea înregistrata la cutremurul din 1977).

  Structura principala de rezistenta pentru corpurile de clădiri analizate este alcătuita din pereți independenți si cuplați, conectați prin grinzi/rigle de beton armat monolit si placa cu grosimea de 15cm.

  Infrastructura clădirilor este conformata sub forma unei cutii rigide care asigura un grad de incastrare adecvat al suprastructurii. Infrastructura este alcătuita din elementele structurale ale subsolului si fundația de tip placa groasa (radier general).  Forma in plan a structurii si dispunerea judicioasa a elementelor structurale conduc la o comportare optima a clădirii sub incidenta cutremurelor de proiectare, structura respectând cerințele privind regularitatea in plan si elevație, conform codului de proiectare seismica, p100-1/2013.

  Prin dimensionarea seismica a structurii de rezistenta s-a urmărit asigurarea unui mecanism favorabil de disipare a energiei seismice.  Acest obiectiv a fost îndeplinit prin dirijarea zonelor solicitate în domeniul post-elastic cu prioritate în elementele structurale ale suprastructurii care prin natura comportării posedă o capacitate de deformare neliniara semnificativa (din încovoiere), cum ar fi: pereți de beton armat (la baza acestora deasupra nivelului teoretic de incastrare) si grinzi la toate nivelurile. Fundațiile si elementele structurale ale subsolului au fost dimensionate sa rămână in domeniul elastic de comportare la acțiuni seismice. Prin deformarea neliniară din încovoiere a elementelor structurale se obține disiparea energiei induse de acțiunea seismică si se limitează eforturile care ar putea conduce la cedări fragile ale elementelor structurale, conducând in final la asigurare principalului obiectiv de performanta si anume siguranța vieții ocupanților clădirii.

  La nivelul terenului de fundare au fost limitate presiunile, atât pentru calculele la acțiuni gravitaționale, cat si la acțiuni seismice, ținând cont de capacitatea terenului specificata in Studiul Geotehnic din amplasament.

  Clădirile din ansamblul “Tower Residence”,Șoseaua Sălaj, nr. 315-323, sector 5, București, au fost proiectate in acord cu prevederile legislative in vigoare cu respectarea codurilor de proiectare seismică. In conformitate cu normele de proiectare seismica, clădirile astfel concepute vor asigura o comportare favorabila la acțiunea cutremurelor, cu degradări limitate prin care se va disipa energia seismica si care vor conduce la asigurarea siguranței vieții ocupanților.